Norway

Produkter

Kjernen i Alimak-konsernet er velkjente Alimak-tannstangsheiser, wireheiser og arbeidsplatformer. Disse produktene er kjente for enestående, moderne design, teknologisk innovasjon og høy kvalitet. Vårt FoU-engasjement er grunnen til at vi har en så moderne produktportefølje. Vår ambisjon er å tilby de beste tannstangs- og trekkraftsløsningene for vertikal tilgang, for å oppfylle våre kunders høye forventninger og å fortsette å være frontfiguren for vertikale tilgangskonsepter og -løsninger.

Produktene våre lages i moderne og effektive produksjonsanlegg i Sverige og Kina. Vi bruker uovertruffen produksjonsteknologi som omfatter robotsveising, avanserte maskineringssentre, laserkuttesystemer, automatisk stativtann og kuttere, som noen eksempler. Etter over 70 år i bransjen vet vi også hvordan vi kan velge ut underleverandører og partnere som kan møte våre erfaringsbaserte og velprøvde krav.

Kvaliteten har alltid vært det meste fremtredende ved tannstangsheisene og trekkraftheisene fra Alimak. I 1993 ble produksjonsanleggene i Alimak ISO 9001-sertifisert for design, utvikling, produksjon og service. Siden da har vi vært resertifisert mange ganger, men enda viktigere er det at vi har integrert og forbedret sertifiseringskravene i måten vi jobber på, herunder blant våre leverandører. Dette betyr at vi må møte og overgå ekstreme krav i spesielle prosjekter, som mange ganger verifiseres av uavhengige instanser som Lloyds, DNV og ABS.

Ingenting forlater fabrikkene uten påkrevd testing. Alle kritiske komponenter undergår slitasje- og rivetesting, for eksempel alle hastighetssikkerhetsanordningene (de mest vitale sikkerhetskomponentene) verifiseres i spesialdesignede testanlegg før levering. Vi jobber for å tilby tannstangsheiser og trekkraftheiser som skal brukes i de tøffeste og mest krevende arbeidsmiljøene, der kvalitet er av avgjørende betydning.

I 2009 ble Alimak ISO 14001-sertifisert. En prioritert oppgave for Alimak er å kontinuerlig forbedre vårt arbeidsmiljø for alle ansatte i forhold til sikkerhet, ergonomi, tekniske hjelpemidler, trivsel, luft, lys og støy. Vi forsøker hele tiden å være i forkant av regler og forskrifter, og å jobbe aktivt med å redusere vårt økologiske fotavtrykk innenfor grensene for hva som er teknisk og økonomisk forsvarlig.

Alimak mottok ISO 45001-sertifikatet i 2019. Ledelsen vår styrer alle vitale aktiviteter for å oppnå et trygt arbeidsmiljø. Dette omfatter kjemisk kontroll, risikoanalyse, rapportering og undersøkelse av nestenulykker og ulykker og selve ledelsens engasjement. Sikkerhetsrevisjoner gjennomføres fire ganger i året i verkstedet og to ganger i året på kontoret. Alle forbedringsbehov som avdekkes registreres, og nødvendige handlinger iverksettes. Medarbeidertilfredshetsundersøkelsen gjennomføres årlig for å avdekke alle sider av arbeidsmiljøet ved Alimak, og handlingsplaner iverksettes for å sikre forbedringer.

Kvalitet i produksjonsprosessen er svært viktig, men ikke nok i seg selv. Uten et godt testet og utprøvd design, kan produktets pålitelighet vise seg å være dårlig i faktisk bruk. Betydningen av erfaring, design og ingeniørprestasjonene kan ikke understrekes nok, og det er der Alimak er uovertruffen. Med vår enorme installasjonsbase og vår globale og godt spredte dekning, vet vi hva vi gjør og hvorfor vi gjør det. Våre ingeniører i felten er støttet av et akkumulert vell av kunnskap fra titusenvis av installasjoner som allerede er utført. Sikkerhet og pålitelighet er innebygd i våre heiser, taljer og arbeidsplattformer.

Alimak er originalen – mange har prøvd å kopiere oss, men når alt kommer til alt er originalen fortsatt best.

Produkter

Ro i sinnet

Våre produkter er designet, utviklet og produsert for å levere kundene kontinuerlig pålitelighet og slitestyrke, selv i de mest utfordrende arbeidsmiljøene!