Norway

Heis Tek AS er re-sertifisert ihht nye 2015-revisjoner av ISO 9001 og 14001

2018-01-22

Heis Tek AS i Norge har gleden av å kunngjøre at sertifiseringsorganet DNV GL har re-sertifisert våre styringssystemer for kvalitet og miljø ihht den nye ISO 9001: 2015 og ISO 14001: 2015 standardene.

Vi hadde en fin overgang fra tidligere ISO -revisjoner til de nye 2015-revisjonene. Avvik og observasjoner er nå lukket/godkjent, og oppdaterte sertifikater vil bli mottatt fra DNV GL om kort tid.