Norway

Treforedlingsindustrien

Alimak har samarbeidet med treforedlingsindustrien siden 1966, da den første Alimak-tjenesteheisen ble installert på et anlegg i Skutskä i Sverige. Siden da har mange treforedlingsanlegg rundt om i verden sett produktivitetsforbedring og fordeler av en tjenesteheis fra Alimak, og brukt våre heisanlegg til å overvåke, vedlikeholde og støtte deres prosesser.

Den velprøvde og robuste utformingen av en Alimak-heis klarer alle arbeidsmiljøer og tekniske krav fra et treforedlingsanlegg, med påvist lang levetid selv i krevende arbeidsmiljø.

Alimak støtter også byggingen av treforedlingsanlegg med midlertidige vertikale tilgangsløsninger.

Heiser for treforedlingsindustrien

Kundelønnsomhet

I en verden der tid er penger, ønsker vi å sikre at kundene får materialer og personell transportert høyere, raskere og tryggere.