Norway

Stål og metall

Alimaks tannstangsheiser er mye brukt innenfor metall og stålindustrien over hele verden.

Alimak har jobbet sammen med produsenter og EPC-er for å utvikle vertikale tilgangsløsninger til anlegg og prosjekter rundt om i verden.  Til syvende og sist handler det om å designe den beste tekniske løsningen for å optimalisere kapital, produktivitet og produktkvalitet.  Alimak har erfaring og kompetanse uten sidestykke, og har plassert velfungerende utstyr i anlegg hele veien fra Sør-Australia til Nord-Island og fra Vest Venezuela til Øst-Japan.

Typiske bruksområder for Alimak-heiser er i aluminiumsraffinerier, i smelteverk og for å løse tilgangsutfordringer ved stålverk. For metall- og stålindustrien betyr Alimak-heiser økt hastighet, pålitelighet og sikkerhet, noe som er kritisk under drift, men også nøkkelen under en komprimert og utfordrende vedlikeholdsstans.

Alimak støtter også konstruksjonen av aluminiumsraffinerier og stålverk med midlertidige vertikale tilgangsløsninger.

Stål og metall

Kundelønnsomhet

I en verden der tid er penger, ønsker vi å sikre at kundene får materialer og personell transportert høyere, raskere og tryggere.