Norway

Onshore olje- og gas

Alimak-konsernet har spesialisert seg i tannstangsheiser for industrielle anlegg, og har mer enn 40 års erfaring med olje- og gassløsninger.

Heiser som er utformet i eksplosjonsbeskyttet design gir pålitelig og praktisk tilgang på oljeraffinerier, naturgassanlegg, petrokjemiske anlegg og LNG-lagringstanker.

Produktspekteret omfatter Alimak-heiser. De modulbaserte heisene er tilpasningsdyktige i størrelse og kapasitet, og trenger ikke et maskinrom eller heissjakt.

Alimak tilbyr en total heispakke fra konseptdesign og produksjon til omfattende og global støtte etter handelen.

Oppnå kostnadsbesparelser ved å bruke heiser under normal drift og driftsstans

Tap av produksjonstid ved uplanlagte stopp i prosessen, samt ved planlagt vedlikeholdstopp, blir stadig dyrere.

Mange feltstudier og forskningsrapporter har vist at installasjon og bruk av Alimak-tannstangsheiser er ekstremt lønnsomt. Selv ved svært lave løftehøyder er veien til å oppnå avkastningen på investeringer i industriheiser kort. Det er spesielt sant i varme

eller kalde klimaer der det er krevende å gå i trapper.

Alimak støtter også bygg og vedlikehold av onshore olje- og gassanlegg med midlertidige vertikale tilgangsløsninger.

Oil and Gas offshore elevators

Kundelønnsomhet

I en verden der tid er penger, ønsker vi å sikre at kundene får materialer og personell transportert høyere, raskere og tryggere.