Norway

Konstruksjon

Alimak tilbyr produkter og løsninger som brukes for vertikal tilgang under byggingen av verdens høyeste bygninger, lengste broer, største industrielle fasiliteter og generell infrastruktur.

Våre konstruksjonstaljer leverer rask, økonomisk og pålitelig transport av materiell og mennesker over hele byggebransjen – nye bygninger, industrielle komplekser, renoveringer, skorsteiner, tårn og broer blir alle konstruert ved hjelp av Alimak utstyr. Ethvert profesjonelt byggefirma erkjenner behovet for anleggsproduktivitet og oppetid – et behov som Alimak reflekterer fullt ut i både design og støtte av levert utstyr. En viktig del av ligningen er også teknisk applikasjonsstøtte hvor Alimak langsiktige erfaring ofte gir unike løsninger på komplekse problemer. Ett eksempel kan være felles infrastruktur for både heiser og plattformer, som sparer kostnader og øke produktiviteten.

Alle våre arbeidsplattformløsninger leverer resultater i form av reduserte kostnader, bedre planlegging og bedre sekvensering av bygge- og anleggsvirksomhet. Erstatt hele eller deler av konvensjonelle stillas med arbeidsplattformer for mastklatring. Slik kan entreprenøren arbeide i ønsket høyde med alle materialer som trengs for en hel dags arbeid ved å trykke på en knapp. Høyere produktivitet, bedre arbeidsforhold og sikkerhet på en arbeidsplass er bare noen av fordelene.

Konstruksjon

Kundelønnsomhet

I en verden der tid er penger, ønsker vi å sikre at kundene får materialer og personell transportert høyere, raskere og tryggere.