Norway

Kjemisk

Det å løse vertikale tilgangsproblemer i den kjemiske industrien er ikke vanskelig for Alimak, som gjennom sine tannstangsheisløsninger tilbyr det mest pålitelige og kraftige utstyret i bransjen. Løsningene er presist utformet og produsert for den kjemiske industrien, tatt i betraktning uberegnelig driftsmønster. Tilbudet omfatter et bredt spekter av kvalitetsrike reservedeler og service.

Et eksempel er de fem Alimak-heisene som opererer på det arabiske Potash-anlegget på bredden av Dødehavet i Jordan. Det er et ekstremt tøft arbeidsmiljø som setter høye krav til heisholdbarhet og pålitelighet. Alimak-heisene er installert på anleggets avvanningsstruktur, skjermings- og komprimeringsstruktur, produktsentrifuge og karnallittprosesseringen.

Et annet eksempel er ved Dormagen-anlegget til Bayer AG i Tyskland, en av verdens største kjemiske grupper. For nesten 50 år siden kjøpte Bayer sin første Alimak-tannstangsheis for permanent installasjon på en skorstein på sitt hovedanlegg i Leverkusen. Siden da har Alimak levert en rekke permanente heiser til selskapet, som driver totalt fem steder i Tyskland.

Alimak tilbyr også produkter innen konstruksjon av kjemiske anlegg med midlertidige vertikale tilgangsløsninger.

Kjemisk

Kundelønnsomhet

I en verden der tid er penger, ønsker vi å sikre at kundene får materialer og personell transportert høyere, raskere og tryggere.