Norway

Havner og skipsverft

Siden 1971 har Alimak-heiser blitt brukt av globale havnemyndigheter som tilgangsheiser til skip til landkraner samt RTG og RMGs. Alimak-kranheiser er i bruk i nesten 100 land over hele verden. Hvorfor en kranheis?

1. Tilgjengelighet: Erfaring viser at installeringen av heiser resulterer i mer effektivt vedlikehold, og følgelig mindre nedetid. Ytterligere besparelser er mulig fordi verktøy og reservedeler bringes med i heisbilen, og dermed elimineres ventetid. En annen fordel er reduksjon av driftsstans ettersom heisen er tilrettelagt for forebyggende vedlikehold. Et ledende rederi sier at våre heiser har redusert kranvedlikeholdet og nedetiden med opptil 25 %.

2. Produktivitet: Uten en heis må vedlikeholdspersonell og kranførere klatre stiger. Å komme seg til toppen av en vanlig containerkran tar ca 15-20 minutters hardt arbeid, som ikke oppfordrer til hyppig vedlikehold og inspeksjon. Videre må deler og verktøy som kreves for reparasjoner og vedlikehold løftes ved hjelp av vinsjer eller lignende – noe som er tidkrevende operasjoner.   I en heis tar turen til toppen mindre enn to minutter.

3. Sikkerhet: Selv om det er vanskelig å fastslå verdien av god sikkerhet, er risikoen forbundet med stiger åpenbar, spesielt i dårlig vær.  I tillegg gjør heisen raske redningsoperasjoner.

Skip-til-kyst-kraner, skinnemonterte portalkraner, portalkraner med gummidekk og skipslastere er typiske installasjoner, men Alimak-heiser er også i brukt på Goliath-kraner, tørrverft, siloer, varehus og andre fasiliteter på havner og verft over hele verden.

Kontaktperson: Mattias Lindberg

>
Ports and Shipyards

Kundelønnsomhet

I en verden der tid er penger, ønsker vi å sikre at kundene får materialer og personell transportert høyere, raskere og tryggere.