Norway

Energi

I kull- og gasskraftverk, kjernekraft, vannkraft, vindkraft, solenergi eller annen type kraftverk er det alltid ulike behov for vertikal tilgangstransport av ansatte og materiell.

I mer enn førti år har Alimak betjent kraftbransjen med trygge, produktive og økonomiske løsninger, fra plassbesparende små personheiser på smale steder til å løse multi-tonnasjeløft uten behov for en aksel.

Hvorfor heis?

  • Økt anleggsutbytte
  • Økt effektivitet
  • Økt tilgjengelighet
  • Driftskostnader på et minimumsnivå

Det er viktig å identifisere potensielle kilder til å unngå forebyggende vedlikehold, og dersom en uønsket produksjonsstans oppstår, må man kunne handle raskt. Å installere en heis er ofte den billigste måten å redusere nedetid på.

Alimak støtter også bygging av kraftverk med midlertidige vertikale tilgangsløsninger.

Power

Kundelønnsomhet

I en verden der tid er penger, ønsker vi å sikre at kundene får materialer og personell transportert høyere, raskere og tryggere.